Kontakta oss   Tel: +46 18-18 56 00 | Epost: info@uppsalacancerclinic.com •••
Här hittar du oss Samariterhemmets sjukhus, BV | Dragarbrunnsgatan 70, Uppsala Skicka ett brev till oss Uppsala Cancer Clinic | Box 833 | 751 08 Uppsala

Behandlingar på UCC

Konventionell cellgiftsbehandling (cellgift givet i blodbanan) för spridd bukhinnecancer når oftast inte fram till cancervävnaden, bland annat på grund av dåligt kärlförsörjd cancervävnad.

Den omfattande operationen Cytoreduktiv kirurgi har syftet att avlägsna all synlig cancervävnad. Beroende av diagnos ges därefter varm cellgift, så kallad HIPEC, för att behandla osynliga cancerceller i anslutning till operationen. Detta ges dock endast till patienter med diagnoser där vetenskapligt stöd finns.

Spridd bukhinnecancer (Peritonealcarcinos)

Från tunntarmscancer

Tunntarmscancer är en ovanlig cancerform som kan vara förenad med spridning till bukhinnan. Denna cancerform kan behandlas med en omfattande operation i kombination med HIPEC.

Från blindtarmsbihangscancer (appendix cancer)

I Sverige insjuknar uppskattningsvis drygt 50 personer årligen i appendix cancer, varav de flesta utvecklar bukhinnespridning. En särskild form av spridd bukhinnecancer från appendix är pseudomyxoma peritonei (PMP). Sjukdomen PMP har med framgång behandlats med cytoreduktiv kirurgi i kombination med varm cellgift (HIPEC).

Från grov- och ändtarmscancer

Runt 6000 personer utvecklar grov- och ändtarmscancer årligen, varav ca 250 utvecklar spridning till bukhinnan. Den omfattande operationen i kombination med HIPEC har möjliggjort förlängd överlevnad och bot för 30-40%.

Från bukhinnan (abdominellt mesotheliom)

Runt 10-15 personer drabbas årligen i Sverige av modertumör utgående från bukhinnan. Sjukdomen behandlas med omfattande operation i kombination med HIPEC.

Gynekologisk cancer

Äggstockscancer

Varje år drabbas cirka 800 kvinnor av äggstockscancer i Sverige. För att uppnå goda överlevnadsresultat hos patienter med äggstockscancer och bukhinnecancerspridning bör all makroskopisk tumörvävnad avlägsnas och lymfkörtelutrymning tillämpas genom ett tekniskt krävande operativt förfarande. Behandlingen kombineras med cellgift givet i blodbanan.

Hos patienter med återfall av cancersjukdom till bukhinnan efter tidigare kirurgisk- och cytostatika behandling, kan en omfattande cytoreduktiv kirurgi i kombination med HIPEC erbjudas.

Livmoder- och livmoderhalscancer

Runt 1300 svenska kvinnor insjuknar i livmodercancer och 450 i livmoderhalscancer varje år. Högrisk livmodercancer kräver en omfattande bäckenoperation (bland annat borttagande av livmoder och äggstockar) samt lymfkörtelutrymning.

Vid återfall av livmoder-/livmoderhalscancer kan eventuellt ny kirurgisk behandling vara aktuell.